Átadtuk az MNB EBEAD rendszerét

DSS Consulting  2006. október 17.

Sikeresen átadásra került, és elindult a próbaüzemelése a Magyar Nemzeti Bankban a DSS Consulting Kft. által fejlesztett EBEAD (Adatgyűjtések elektronikus formában való benyújtását megvalósító rendszer) rendszernek, mely lehetővé teszi az adatszolgáltatók kötelező pénzügyi beszámolóinak Interneten keresztüli beküldését az MNB részére.

Az EBEAD olyan elektronikus adatbefogadási rendszer, amely – az adatok védelmét és az adatot beküldő hitelességét biztosítva – lehetővé teszi a külső szervezetektől elvárt statisztikai adatjelentések elektronikus úton való eljuttatását az MNB-be.
Az MNB adatszolgáltatói tehát az előírt jelentéseiket az EBEAD rendszer WEB-es felületén keresztül nyújthatják be az MNB-nek elektronikus formában. A rendszer elvégzi a benyújtáshoz szükséges előellenőrzéseket, és csak hibátlan, az előírt szabályoknak megfelelő jelentéseket fogad el.
Az EBEAD szoros kapcsolatban áll az integrált Statisztikai rendszer adatbefogadást végző START rendszerével, lényegében annak előtét-rendszere.
Az EBEAD–on keresztül valósul meg tehát:

  • az adatszolgáltatások eljuttatása az MNB-be,
  • az adatszolgáltatások javításához, feldolgozásához kapcsolódóan az MNB és adatszolgáltató közötti többszöri információáramlás,
  • az MNB oldaláról érkező tájékoztatások (állásfoglalások, hírlevelek, hivatalos körlevelek),
  • a jelentések fogadásáról, ellenőrzéséről, feldolgozásáról keletkező információk lekérdezése, a jelentések utolsó verziójának lekérése,
  • az összesített jelentések visszaküldése.

A rendszer az MNB START fejlesztésével párhuzamosan, ahhoz illesztve, az ott alkalmazott fejlesztési módszertan szerint, és fejlesztési környezetben készült.

« Vissza

 

PatroNet CMS